LOPD

CONDICIONS LEGALS, PRIVADESA I DRETS

Condicions legals – Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels texts, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de AMPA IES Santa Eulàlia. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de AMPA IES Santa Eulàlia. Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals AMPA IES Santa Eulàlia no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs.
AMPA IES Santa Eulàlia pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, AMPA IES Santa Eulàlia no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web, no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Privadesa – Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és AMPA IES Santa Eulàlia (Plaça Pius XII, s/n. 08902 – L’Hospitalet de Llobregat), amb el CIF G58876764 i la finalitat dels quals és només de suport a les persones de contacte. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic info@ampasantaeulalialh.cat . La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que AMPA IES Santa Eulàlia faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a AMPA IES Santa Eulàlia per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per AMPA IES Santa Eulàlia.

Drets – El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a AMPA IES Santa Eulàlia.

Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a info@ampasantaeulalialh.cat i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.


​LOPD

Dret d’accés
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de AMPA IES Santa Eulàlia. (*)
Dret de rectificació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de AMPA IES Santa Eulàlia. (*)
Dret a oposició
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de AMPA IES Santa Eulàlia. (*)
Dret a cancel·lació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de AMPA IES Santa Eulàlia. (*)

(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007 i la Directiva Europea 2016/680, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.