Comissions

L’AMPA esta organitzada en comissions de treballs, activitats o projectes concrets. Son essencials pel desenvolupament, seguiment i gestió d’activitats que, o bé per horari o per localització, queden fora de l’àmbit de l’escola. Les comissions són un espai idoni per col.laborar i participar personalment en la educació dels nostres fills i filles. Segur que pots trobar una on els teus coneixements ens ajudaran a millorar l’escola.

COMISSIÓ ESCOLA DE FAMÍLIES

Proposa activitats de formació contínua adreçades a les famílies amb la finalitat d’ajudar a adquirir habilitats per acompanyar els infants en el seu creixement personal i educatiu. Les xerrades i trobades segueixen la línia del projecte educatiu del centre.

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
Servei d’activitats extraescolars en acabar l’horari lectiu (motricitat, música, teatre, ceràmica, escacs, anglès, piscina, conte contes, dansa i cultura popular). El servei de piscina, com a complement de l’educació física curricular (excepte a 1r que és curricular)

COMISSIÓ FESTES
Promou, coordina i organitza tot allò que té a veure amb les activitats festives i lúdiques com és organitzar i coordinar, amb les altres comissions, les festes de l’escola: Carnestoltes, Sant Jordi i fi de curs. També crear i mantenir estructures participatives.