Teatre Ela – ελα

L’any 2001 va néixer a l’Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat el grup de teatre ELA-ela Teatre, que està format per alumnes des de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, a més de membres que ja no hi són, a l’institut.

El grup va néixer amb la intenció de dinamitzar l’estudi de la cultura clàssica a través del teatre i, a més, en català, per tal d’ajudar als alumnes, que o bé perquè la seva llengua materna no és el català, o bé són estrangers, puguin practicar-la amb una activitat lúdica com és el teatre.

“Què té d’especial fer teatre amb un text clàssic? Que cada alumne que interpreta un personatge l’ha d’interioritzar prèviament, fer-lo seu, conèixer-li les paraules, però també com les diu, l’actitud, el que sent tot dient-les. I ha d’entendre i saber també quin és el pensament que hi ha darrere i què signifiquen dites en el temps d’origen. I en aquesta tasca, en aquest coneixement hi té un paper molt important el fet de verbalitzar, de dir en veu alta, de passar les paraules per la boca una i altra vegada fins a fer-se-les seves, ben diferent de conèixer un text només a través de la lectura. Llavors són noves i velles alhora, ressonen a través del temps i entre els qui les escolten. En definitiva, permeten viure altres vides a través del personatge.”             

consulta la web del grup
Aquest llibre es va publicar amb motiu del desè aniversari, i és una mostra de les activitats que han anat programant des dels seus orígens. Si el voleu comprar, demaneu-lo a Secretaria.

Elaela:teatre 2001-2011.  L’Hospitalet de Llobregat: Institut Santa Eulàlia, 2011.