Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan de govern on es troba respresentada tota la comunitat educativa. És on es decideixen, es discuteixen i s’aproven temes importants sobre el correcte funcionament de l’Institut.

 

 

Composició del Consell Escolar:

Director: Ricard Serrano
Cap d’Estudis: Toni Boada
Secretaria: Mª Jesús Jiménez

Representant de l’ajuntament: Montserrat Caridad Muñoz

Representant del professorat:  Vicente da Palma Corchado
                                                    Bárbara de Haro Navarro
                                                    Raúl Mesa Rodríguez
                                                    Cristina Moreno Gironès
                                                    Antoni Sans Vergé
                                                    Olga Sanz Moreno

Representant de l’alumnat:  Roger Barbany
                                               Sergi Darder
                                               Paula Sánchez

Representant pares/mares:  Marta Chiva
                                                Mª Teresa Ció
                                                Eva Mª Cobo Ruiz

Representant del pas: Carmen Marcos Gómez

Representant del AMPA: Yolanda Fernández